ГАЛЫН ДҮГНЭЛТ

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авах хүсэлтийг цахимаар өгөх боломжтой

Дэлгэрэнгүйnorth_east
БЭЛЭН БАЙ

Монгол оронд тохиолдож байгаа гамшиг, ослоос /ой хээрийн болон обьектын түймэр, зуд, үер, шуурга, газар хөдлөлт/ урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн зөвлөмжийг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүйnorth_east
ДАТА СТАТИСТИК

Тохиолдсон гамшигт үзэгдэл, учирсан хохирол, өссөн дүнгээр, үндсэн үзүүлэлтээр, улсын дүн, сараар...

Дэлгэрэнгүйnorth_east
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

2021-2025 онд зохион байгуулагдах Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон...

Дэлгэрэнгүйnorth_east

416

Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой осол

*2024 оны III сарын байдлаар.

Ус цаг уурын гаралтай аюулт үзэгдэл

38

Гал
түймэр

780

Биологийн гаралтай аюулт үзэгдэл

29

Геологийн гаралтай аюулт үзэгдэл

98
Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид 36.916 хүний амь нас, 1.2 их наяд төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгааллаа

Онцгой байдлын албаны алба хаагчид хүн ардынхаа амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, мал амьтан, хүрээлэн байгаа орчноо гамшиг, ослоос хамгаалан улс орныхоо тогтвортой хөгжлийг хангах ариун үүргээ нэр төртэй биелүүлж, 20 жилийн хугацаанд 36.916 хүний амь нас, 1.2 их наяд төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгаалсан юм.