0

Онцгойгийнхныг онцгойлж үзэхийн учир

ОБЕГ-ынхан стратегийн цугларалт хийж байна. Гурван өдөр үргэлжлэх цугларалт өнөөдрөөс эхэлж байгаа юм. 2016 он Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын…

.

Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын анги, байгууллагууд