Гал түймрийн улсын хяналт

Монгол Улсын Шадар сайдын удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

Боловсролын байгууллагад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Газрын тос олборлодог, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалдаг борлуулдаг байгууллагуудад хяналт шалгалт хийх удирдамж

Төр захиргааны байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Худалдаа, олон нийтийн байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байршилтай барилга байгууламжид хяналт шалгалт явуулсан тухай

___________________________________________

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын хуваарь

Тэмдэгтийн хураамж төлөх