Удирдамж

Монгол Улсын Шадар сайдын удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

– Төр захиргааны байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Боловсролын байгууллагад хяналт шалгалт хийх удирдамж

– Газрын тос олборлодог, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалдаг борлуулдаг байгууллагуудад хяналт шалгалт хийх удирдамж

– Худалдаа, олон нийтийн байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

Авто үйлчилгээний байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрүүл мэндийн байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Ой хээрийн гал түймэртэй тэмцэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж 

“Гал түймэр унтраах аврах ангиудын албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” удирдамж

Аюулгүй амьдрах ухаанд -Суралцъя, хэвшүүлье, нөлөөлье!- хүүхдийн гар зураг, эссэ бичлэгийн   уралдааны удирдамж

– ГАР ЗУРАГ, ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ЖУРАМ