Харалт: Мэдээ мэдээлэл

Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл
0

2017-2018 оны хичээлийн жилд Хууль сахиулахын их сургуулийн магистрын хөтөлбөрт алба хаагчийг элсүүлэн суралцуулах сонгон…