Онцгой байдлын ерөнхий газраас нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран нийслэлийн хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж эхлээд байна. Тиймээс гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууьтай холбоотой мэдээллийг хүргэж байна.

Нийслэлийн удирдах бүрэлдэхүүний сургалт боллоо /2019-03-15/

https://nema.gov.mn/?p=47572

Гамшгаас хамгаалах мэдлэгээ дээшлүүлэв /2019-03-07/

https://nema.gov.mn/?p=47287

Нийслэлийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулна  /2019-02-18/

http://nema.gov.mn/?p=46500

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгов /2019-02-22/

http://nema.gov.mn/?p=46715

Замын хөдөлгөөн зохицуулах албаны удирдах бүрэлдэхүүн сургалтад хамрагдлаа  /2019-03-04/

http://nema.gov.mn/?p=47100