Иргэдэд мэдээлэл өгөх самбарын загвар

0

Үер, усны ослоос сэрэмжлүүлэх, зам тээврийн ослын үед иргэдэд мэдээлэл өгөх самбарын загвар, нэг бүрийн үнийн санал