Онцгой байдлын албаны 2017 оны онцлох 10 үйл явдал

0

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 2017 оны онцлох үйл явдлуудыг нэрлэж байна.