Харалт: Фото мэдээ

Зурган мэдээ мэдээлэл

Дүрстэй мэдээ
0

Онцгой байдлын ерөнхий газраас нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран нийслэлийн хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах иж…

Фото мэдээ
0

Онцгой байдлын байгууллагын “ТТ-1”-”ТТ-11”-д хамаарах албан тушаалтнаас бусад албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын болон…

1 2 3 9