Харалт: Азийн сайд нарын бага хурал – 2018

Азийн сайд нарын бага хурал - 2018
0

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газраас Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын…