Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахтай холбогдуулан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан батлан гаргасан эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

Засгийн газрын тогтоол:

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх 2021.04.08-ны өдрийн 91 дүгээр тогтоол

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай/2021.03.25/

Хилийн боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол /2021.03.25/

Бүх-нийтийн-бэлэн-байдалд-шилжүүлэх-тухай-27-р-тогтоол-1

Халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх хугацааг сунгах тухай тогтоол

Хилийн боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол /2020.12.30/

Улсын онцгой комиссын даргын шийдвэрүүд:

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай /2021.04.08 02 дугаар тогтоол/

Түр журам, заавар батлах тухай 31 дүгээр тушаал /2021.04.02/

Коронавируст халдварын тархалтын “Улбар шар” түвшинд шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай /2021.03.31 01 дугаар тогтоол/

Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай /2021.03.03/

Улсын Онцгой комиссын даргын 20 дугаар тушаал /2020,02,25/

Улсын онцгой комиссын хурлын тэмдэглэлүүд:

Улсын онцгой комиссын 01 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.01.04/

Улсын онцгой комиссын 02 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.01.30/

Улсын онцгой комиссын 03 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.02.02/

Улсын онцгой комиссын 04 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.02.03/

Улсын онцгой комиссын 05 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.02.16

Улсын онцгой комиссын 06 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.02.03/

Улсын онцгой комиссын 07 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.03.08

Улсын онцгой комиссын 08 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.03.13/

Улсын онцгой комиссын 09 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.03.22/

Улсын онцгой комиссын 10 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.03.26/

Улсын онцгой комиссын 12 дугаар хурлын тэмдэглэл/2021.04.01/

Улсын онцгой комиссоос гаргасан журмууд:

Хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийг зохицуулах түр журам /2021.02.28/

Коронавируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам /2021.02.22/

“Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын түвшин тогтоож, төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам” /2021.02.21/

Коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө