uul-uurkhai.jpg

Химийн хорт бодисын ослын үеийн менежментийг боловсронгуй болгох сургалт, дадлагыг зохион байгуулна

   Уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаатай холбоотойгоор химийн хорт бодисын хэрэглээ нэмэгдэх болсон. Улмаар чанаргүй, баталгаагүй, хадгалалт, ашиглалтын горим…