20181027_143324.jpg

Ажлын хэсэг Төв аймагт ажиллаж байна

 Монгол Улсын Шадар сайдын Төв аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газраас тус аймагт Гамшгаас хамгаалах…