Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаарын талаар: Өнгөрсөн хоногт: Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай,  Дорноговь, Дундговь, Завхан,  Өвөрхангай, Өмнөговь,  Сэлэнгэ, Ховд, Хөвсгөл, Увс аймгуудын нутгаар…