68908817_367576977215033_7318040530493898752_n.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөг орон нутгийн түвшинд боловсруулна

Онцгой байдлын ерөнхий газар, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газартай хамтран “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн стратеги боловсруулах сэдэвт” сургалтыг 2019…

68418194_979049895765734_8519240675848355840_n-6rf0r7s9r6r7fu7tpnulhuwejxde4h6y8jsj4o4hagw-6rfdhrleh555i91b7nfvvp7mpkci2l5t4tv15yg6qf4.jpg

Иж бүрэн шалгалтыг зохион байгууллаа

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/225 дугаар  тушаалаар нийслэлийн Онцгой байдлын газар болон түүний харьяа Багануур, Баянгол дүүргийн…