DSC3741.jpg

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа

Онцгой байдлын ерөнхий газар, “Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн” ТББ-тай гамшгаас хамгаалах салбарт ажиллагсдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах зорилгоор…

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw.jpg

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл-2020

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газраас “Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл-2020” гарын авлагыг гаргалаа. Гамшгийн эрсдэлийн…