14-1.jpg

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад 901 барилга байгууламжийг хамруулав

Онцгой байдлын байгууллагаас худалдаа, олон нийт, үзвэр үйлчилгээ, цахим тоглоомын газрын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт…

DSC3676.jpg

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдаж байна

ОБЕГ-ын Эрсдэлийн удирдлагын газраас төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагад шинээр томилогдсон гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнүүдийг сургалтыг зохион…