Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баянхогор, Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв аймгуудын нутгаар бороо орсон.…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Говьсүмбэр, Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн нутгаар бороо орсон. Бусад…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар:     Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Баянхонгор, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Төв, Хэнтий аймгуудын нутгаар…