Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Булган, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Завхан, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Төв, Хөвсгөл аймгуудын нутгаар…