336793371_585110116901570_3631162268983711707_n.jpg

Үндэсний багийг чадавхжуулах “Яаралтай тусламжийг яг цагт нь” сургалтыг хамтран зохион байгуулж байна

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2021 онд гаргасан “Яаралтай тусламжийн багийн ангилал, стандарт”-ыг Монгол Улсад нутагшуулах, болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн…