Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Архангай, Баян-Өлгий,Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай,  Дархан-Уул, Дорнод, Дорноговь, Завхан, Орхон, Хөвсгөл, Хэнтий, Төв Сүхбаатар, Сэлэнгэ аймгийн зарим…