Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Увс, Ховд,…