Газар хөдлөлтийн бэлэн байдал, анхан шатны тусламжийн чиглэлээр сургагч багш бэлтгэгдлээ

“Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газар, “Дэлхийн Зөн Монгол” олон улсын байгууллагатай…

Албаны хэмжээнд сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэн ажиллахыг Шадар сайд үүрэг болголоо

Онцгой байдлын албаны хэмжээнд тавьсан зорилт, зорилгынхоо биелэлт, хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэж цэгнэх, шинэ ондоо хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа зорилтыг тодорхойлох…