Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурав

J1A4588.jpg

  Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин өнөөдөр өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын удирдлагуудын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, гарын үсэг зурлаа.

 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагаас 2020 онд:

-Алба хаагчдын эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, тогтвортой ажиллах орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх,

-Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи, стандарт, инновацийг нэвтрүүлэх зорилтыг албаны хэмжээнд дэвшүүлэн ажиллаж байна гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

scroll to top