ХАСХОМ шторк

1212.png

Нийтийн албан тушаалтны зүгээс гаргаж байгаа ашиг сонирхлын нийтлэг зөрчил, анхаарах асуудал, албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгах үндэслэл, хариуцлагын төрөл, анхаарах асуудал, зөрчил, дутагдлын талаар харандааны зураглалаар хийгдсэн танилцуулгуудыг хүргэж байна.

Харандааны адал явдал: Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ? (2019 он)

Зохиомжит шторк: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ? (2019 он)

Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (2019 он)

scroll to top