Цогц сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө 4W

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газраас “Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-тай хамтран гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон нийтийн мэдлэг чадавхыг нэмэгдүүлэх, өрхийн бэлэн байдлыг хангах, ард иргэдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх онлайн сургалт явуулах, иргэдэд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл хүргэх зорилгоор www.ontsgoisur.gov.mn цахим хуудсыг 2015 оноос хойш ажиллуулж байна.

Цахим хуудсын цахим хуудсыг шинэчлэн сайжруулж, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа явуулж байгаа байгууллагуудын хоорондын үйл ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах, иргэд, олон нийтэд сургалтын мэдээ, мэдээллийг нээлттэй цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор  “Цогц сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө 4W”-г байршуулаад байна.

 Мөн цахим хуудсанд  сургалт зохион байгуулсан байгууллагын мэргэжилтнүүдийн байршуулсан  мэдээ, мэдээллээс гадна сургалт, сурталчилгаа хийсэн үзүүлэлтийн тайланг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр нь графикаар хянах программ хангамжийг хийж гүйцэтгээд байгаа юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ холбоосоор авах боломжтой.

scroll to top