Зарлал: Тендерийн урилга

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw.jpg

                Огноо:  2019.04.25  

                 Гэрээний нэр, дугаар :   Даатгалын үйлчилгээ

                   Төслийн нэр, дугаар:   ОБЕГ-Д2019

1.         Онцгой байдлын ерөнхий газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдыг Даатгалын үйлчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай битүүмжлэл бүхий тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2.         Тендерийн бичиг баримт /болон нэмэлт хувь/-ын иж бүрдэл бүрийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр 50,000 /тавин мянга/ төгрөгөөр, эсхүл  үүнтэй дүйцэхүйц дүн бүхий  чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авах боломжтой. Сонирхсон оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дурдсан хаягаар хандан авч болно.

3.         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ба 2,102,115 /хоёр сая нэг зуун хоёр мянга нэг зуун арван тав/ төгрөг, эсхүл  үүнтэй дүйцэхүйц дүн бүхий  чөлөөтэй хөрвөх валют бүхий тендерийн баталгаатай хамт ирүүлнэ. Тендерийг 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09:00 цагаас өмнө цахим хэлбэрээр ирүүлэх бөгөөд тендерийг нээхээр заасан хугацаанд уг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан нийтийн өмнө нээнэ.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

scroll to top