Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл-2020

Undsen-logotoi-harduu-6pshq95hjxrorw7kegvuaf7glpmt3ziwj8u73tefa68-6q5ve8f03ow6ill7flqo3wlpuaexihpig6by7fwn7sw.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газраас “Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл-2020” гарын авлагыг гаргалаа.

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

scroll to top