БЭЛЭН БАЙ сургалтын хичээл

GJ1A1368.jpg

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд  иргэд, олон нийтэд аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, аюул, эрсдэлгүй орчинд аж төрөх мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын ерөнхий газар, Дэлхийн зөн-Монгол Олон улсын байгууллага, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Жайка Олон улсын байгууллагатай хамтран ‘Бэлэн бай’,  “Хэн ч, Хэзээ ч, Хаана ч Бэлэн” сургалтын багцийг боловсруулж, та бүхэнд хүргүүлж байна.

2.1. Газар хөдлөлт

2.2. Зуд

2.3. Хүчтэй цасан болон шороон шуурга

2.4. Аянга цахилгаан

2.5. Үер

2.6. Гал түймэр

2.7. Ой хээрийн түймэр

2.8. Уур амьсгалын өөрчлөлт

2.9. Мал, амьтны халдварт, гоц халдварт өвчин

2.10. Химийн бодис материалын зохистой хэрэглээ

БЭЛЭН БАЙ сургалтын видео татах

Багшийн гарын авлага татах

scroll to top