“БЭЛЭН БАЙ” сургалтын багц

52332592446588_56239669535988-6phdy41gzeof755kuhwumg97az43plxvvf8fdhntw74.jpg

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд  иргэд, олон нийтэд аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах, аюул, эрсдэлгүй орчинд аж төрөх мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын ерөнхий газар, Дэлхийн зөн-Монгол Олон улсын байгууллага, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Жайка Олон улсын байгууллагатай хамтран ‘Бэлэн бай’,  “Хэн ч, Хэзээ ч, Хаана ч Бэлэн” сургалтын багцийг боловсруулж, та бүхэнд хүргүүлж байна.

      Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу бүх шатны төрийн захиргааны болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, их, дээд сургууль, коллеж, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулиуд гамшгаас хамгаалах сургалтыг явуулахдаа энэхүү багцийг ашиглах бүрэн боломжтой.

    Гамшгаас хамгаалах сургалтын багцийг ашиглах иргэд, олон нийт Онцгой байдлын ерөнхий газрын www.ontsgoisur.gov.mn сайтаас холбогдох мэдээллийг авах боломжтой.

‘Бэлэн бай’ сургалтын модулийн хичээл болон хэрэглэгдэхүүнийг татаж авахад бэлэн боллоо. 

scroll to top