Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль

1.png

Онцгой байдлын ерөнхий газраас нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран анх удаа нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг энэ сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа

scroll to top