Он гарсаар 255 хүний амь насыг авран хамгаалжээ

DSCN1858.jpg

Монгол улсын хэмжээнд нийт 1277 удаа аюулт үзэгдэл, осол тохиолдож, үүний улмаас 29 хүн амь насаа алдаж, 6 хүн гэмтэж бэртэн 2360 толгой мал, амьтан хорогдож, 3.5 тэрбум төгрөгийн шууд хохирол учирсан.

Тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын тоо, хохирлыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад:

Өнгөрсөн онтой харьцуулахад улсын хэмжээнд аюулт үзэгдэл, осолд өртөж нас барсан хүний тоо 3-аар, гэмтэж бэртсэн хүний тоо 22-оор тус тус буурсан байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад аюулт үзэгдэл, ослоос аварсан хүний тоо 10-аар өссөн, аварсан эд хөрөнгө 0.3 тэрбум төгрөгөөр өссөн.

2019 онд эхний 3 сард тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослыг төрөл тус бүрээр өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулвал:

МОНГОЛ УЛСАД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРД ТОХИОЛДСОН АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ОСЛЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭ

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

scroll to top