Орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт эхэллээ

GJ1A8131.jpg

   Онцгой байдлын ерөнхий газраас ЖАЙКА Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран “Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна.  

   Төслийн хүрээнд ОБЕГ-аас  БСШУСЯ, Боловсролын хүрээлэн,Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институттэй хамтран “Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, БСШУС-ын сайдын тушаалаар батлуулж, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэгжүүлэхээр болсон юм.

 Тус сургалтыг цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэгжүүлэхээр болсонтой холбогдуулан  “Аюулгүй амьдрах ухаан”-ы орон нутгийн  сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт, аргазүйн төвд зохион байгуулж байна.

  Сургалтад  нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар, боловсролын хэлтсийн  60 гаруй мэргэжилтнүүд хамрагдаж бөгөөд сургалт энэ сарын 20-ныг хүртэл үргэжлэх юм.

  “Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр боловсролын түвшин бүрд суралцагчдын мэдлэг, чадвар дээшилж, зөв зан үйл, хандлагатай болох ач холбогдолтой.

 Сургуулийн өмнөх боловсролын түвшинд буюу цэцэрлэгийн насныханд энэхүү сургалтыг зохион байгуулснаар багш, асран хамгаалагчдын дэмжлэгтэйгээр аюул ослын талаар төсөөлж, өөрийгөө хамгаалах, бусдаас тусламж хүсэх аргад суралцах бол  бага боловсролын түвшинд тохиолдож болзошгүй аюул ослыг ойлгох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө хамгаалах, шийдвэр гаргах чадвар эзэмших юм. Харин суурь боловсролын түвшинд болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослын үед бэлтгэлтэй байх, өөрийгөө хамгаалах, бусдад туслах, анхны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшиж, амьдралын зөв дадал эзэмших бол бүрэн дунд боловсролын түвшинд болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослын үед хариу арга хэмжээ авах, анхны тусламж үзүүлэх, сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцох, дасан зохицож амьдрах чадвартай, амьдралын зөв дадалтай болох юм гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

 

scroll to top