Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Ц.Ганзориг

Боловсрол:

  • 1999-2003 онд Улаанбаатарын Их Сургуулийг хими-технологич мэргэжлээр,
  • 2003-2005 онд Улаанбаатарын Их Сургуулийг хими-технологийн магистр,
  • 2006 онд Батлан хамгаалахын их сургуулийн Цэргийн дээд сургуулийн Химийн цэргийн командын офицер,
  • 2007-2010 онд Томас Бата Их Сургуулийг докторын зэрэгтэй /Ph.D/ тус тус төгссөн.

Ажилласан байдал:

  • 2003-2010 онд Шинжлэх ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажилтан,
  • 2011-2014 онд Гамшиг судлалын хүрээлэнд судлаач-химич,
  • 2014-2015 онд Бодлого төлөвлөлт хамтын ажиллагааны газарт Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга,
  • 2015 оны 01 сараас 07 сар хүртэл  Бодлого төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны газрын дарга,
  • 2015 оны 07 сараас Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд даргаар тус тус ажиллаж байна.

Хариуцах салбар нэгж, үйл ажиллагааны чиглэл:

scroll to top