Олон улсын стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ гардан авлаа

IMG-6373.jpg

ОБЕГ-ын  дэргэдэх Ар талын 115 дугаар анги нь олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ISO 45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлж,  баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ гардан авлаа.

Олон улсын стандартыг  менежментийн тогтолцооны олон улсын баталгаажуулалтын байгууллага “Монсертф” ХХК-тай  хамтран нэвтрүүлж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна гэж ОБЕГ-ын  дэргэдэх Ар талын 115 дугаар ангиас мэдээллээ.

scroll to top