“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №134

1212-7283dolfa5vbt9xkzyi3xxcpdjxesducvwp198a1d8g.jpg

Энэ удаагийн дугаарт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит практик буудлагын тэмцээн болон Орхон аймагт зохион байгуулсан Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн талаарх сурвалжлагуудыг хүргэж байна.

scroll to top