Сургалт зохион байгуулав

DSC3764.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газраас АНУ-ын Ойн албантай хамтран “Ослын удирдлагын тогтолцоо” сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтад НОБГ болон дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, орлогч нарын 30 гаруй хүн хамрагдсан юм.

АНУ-ын Ойн албаны сургагч багш Майк Конноли сургалтыг удирдан явуулж, ослын үеийн удирдлагын систем, зорилго, түүх, зарчим, хүч хэрэгслийн менежмент, удирдлагын системийн тойм, үндсэн зарчмуудын талаар мэдлэг, ойлголтыг өглөө гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

scroll to top