Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийлээ

000-1.jpg

НОБГ-ын Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтээс 11 дүгээр хороонд олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийлээ.

Үнэлгээг тус хорооны хэсгийн ахлагч, нийтийн эргүүл, хорооны иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийн нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй индикоторын аргаар хийхэд хорооны эрсдэл дунд түвшинд тодорхойлогдсон юм.

Энэ үеэр үнэлгээний багийн гишүүдэд болзошгүй гамшиг, осол, гамшгийн эрсдэлийн тухай ойлголт, олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалын талаар танхимын сургалтыг зохион байгуулж, эрсдэлийн квадратад байрлуулан эрсдэлийг тодорхойллоо гэж НОБГ-ын Чинглтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтээс мэдээллээ.

scroll to top