“Онцгой байдлын байгууллагын харьяа нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах аргачлал, заавар”-т санал авах тухай

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs-6zc6xb39qxfzljtwnhz9xhrtpq27i0d90qchgmmmi4g.jpg

“Онцгой байдлын байгууллагын харьяа нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах аргачлал, заавар”-ыг шинэчлэн гаргаж батлуулахаар ажиллаж байгаа тул Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн гишүүд саналаа ирүүлнэ үү.

Эндээс татаж авна уу.

scroll to top