Дуудлага мэдээллийн 64 хувийг шийдвэрлэн ажиллав

J1A6486.jpg

  “Ковидын нэгдсэн лавлах 119 төв”-ын утсанд өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 3483 дуудлага мэдээлэл бүртгэгджээ.

   Дуудлагын 92 хувь буюу 3086 нь лавлагаа мэдээлэл, 6 хувь буюу 222 нь гомдол, санал хүсэлт, 2 хувь буюу 57 нь бусад мэдээлэл байна.

  Тусгай дугаарын утсанд хандсан нийт дуудлагын 64% буюу 2,157 дуудлагыг шийдвэрлэн ажиллалаа.

Өмнөх өдөртэй харьцуулахад  хүлээн  авсан  дуудлагын  тоо  17%  буурсан  байна гэж УОК-ын Шуурхай штабаас мэдээллээ.

.

scroll to top