Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд санал авах тухай

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs.jpg

Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагын дарга, захирагч нар хуулийн төсөлд оруулах саналаа 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр ирүүлнэ үү?

Төслийн танилцуулга татах линк

scroll to top