Гамшгийн үед өрхийн бэлэн байдлын багцад байвал зохих зүйлсийн жагсаалт

emergency-preparedness-kit-6rip07q0mwjbno1nvroq4gqd3bkmsaaxwmx2qz20k00.jpg

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 08 дугаар захирамжаар хүн нэг бүрийн анхан шатны тусламжийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалтыг баталсан байдаг. Гамшгийн үед өрхийн бэлэн байдлын багцад байвал зохих зүйлсийн жагсаалтыг хүргэж байна.

scroll to top