Авто тээврийн товчоодод 85 ажилтан, алба хаагч үүрэг гүйцэтгэлээ

horio-6xplysrljox3sxeee3s2zkvlpck00ubpzv9rrcwtfeo.jpg

Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодоор өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд албан ажил, эмнэлэг, эрүүл мэнд, ахуйн гачигдал, оршин суух гэрийн хаягаар, хүнс, шатахуун тээвэрлэлт хийх зорилгоор н1553 тээврийн хэрэгслээр 3486 зорчигч хот руу нэвтэрч, 2338 тээврийн хэрэгслээр 4669 зорчигч хотоос гарсан байна.

Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх есөн товчоонд Эрүүл мэнд, Онцгой байдал, Цагдаа, Мал эмнэлэг, Мэргэжлийн хяналтын 85 ажилтан, алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд хяналт шалгалтын үед сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

Эх сурвалж: Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар

scroll to top