Тэтгэлэгт хөтөлбөрт оролцохыг урьж байна

UNDSEN1.jpg

Гамшигт тэсвэртэй дэд бүтцийн эвсэл/CDRI/ нь дэд бүтцийн системийг уур амьсгалын болон гамшгийн эрсдэлд тэсвэртэй болгох замаар тогтвортой хөгжлийг хангах зорилготой улс орнуудын Засгийн газрууд, НҮБ-ын агентлаг, хөтөлбөрүүд, Олон улсын банк, санхүүжилтийн байгууллагууд, хувийн хэвшил болон боловсролын байгууллагуудын түншлэл юм.

CDRI-ийн инноваци, гамшигт тэсвэртэй дэд бүтцийн (DRI) талаарх судалгааны энэхүү хөтөлбөр нь гамшигт тэсвэртэй дэд бүтцийн (DRI)-ийн бодит асуудлуудыг шийдвэрлэх, шийдлийг олоход практик болон академик талаас нь нийгмийн манлайллыг дэмжихэд оршино.   

Нийт 10,000 хүртэлх ам долларын тэтгэлгийг 30 хүнд олгох бөгөөд хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://fellowship.cdri.world/ цахим хаягаар авах боломжтой.

CDRI тэтгэлэгт хөтөлбөрийн онцлог:

1) 10,000 ам долларын нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

2) CDRI гишүүн орнуудаас нэр дэвшигчдэд нээлттэй (https://cdri.world/members.php)

3) Эрдэм шинжилгээний бичиг, харьяаллын хязгаарлалт байхгүй

4) Судалгааны ажлыг жилийн хугацаанд хийх

5) Дэлхийн хэмжээний удирдагчдад санаагаа танилцуулах

Цахим бүртгэл 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-аас 2020 оны 11-р сарын 15-ны 23:59 цаг хүртэл /БНЭУ-ын цагаар/явагдана.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://Twitter https://twitter.com/cdri_world/status/1300733272461172736 хаягаар орж үзэх боломжтой.

Хөтөлбөрт нэр дэвших хүсэлтэй алба хаагчид Онцгой байдлын ерөнхий газрын Бодлого зохицуулалт, хамтын ажиллагааны газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн 263562 дугаарт болон for.rel@nema.gov.mn цахим хаягт хандана уу.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

scroll to top