Цахим хичээл: Цэргийн биеийн тамир, бие бялдрын ерөнхий хөгжлийн нэгдүгээр 112 тоот дасгал

DSC027671323-1-6urdkebay98f6k6ju1wmrvthzone5905fptndmlske8.jpg

ОБЕГ-ын харьяа “Аврагч” биеийн тамир-техник спорт хорооноос “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэл, алба хаагчдын бие, бялдрын ерөнхий болон тусгай чанарыг хөгжүүлэх” цахим  сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ. Энэ удаад Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын цэргийн биеийн тамир, бие бялдрын ерөнхий хөгжлийн нэгдүгээр 112 тоот дасгалыг хүргэж байна.

scroll to top