Өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх болон зудын аюулаас сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020.12.24/

Шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020.12.24/

Үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020.12.24/

Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх таниулах өдөрлөгийн удирдамж /2020.12.24/

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын удирдамж /2020.12.24/

Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын удирдамж /2020.12.24/

Эрчим хүч, ус дулаан хангамжийн салбарын тогтвортой ажиллагаа, аж, ахуйн нэгж, байгууллага, айл, өрхийн гал түймрийн аюулгүй байдлыг хангуулах нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020.12.24/

“Өвөлжилтйн бэлтгэл ажлыг хангуулах, алба хаагчдын амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах бэлэн байдлыг дээжлүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж

Амны хаалтаа зүүцгээе” аяны удирдамж /2020.04.16/

Ой, хээрийн түймрийн нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020/

Улсын Онцгой комиссын албан даалгавар /2020.02.13/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан даалгавар /2020.03.11/

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит нэгдсэн арга хэмжээ

Монгол Улсын Шадар сайдын удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамж

ОБЕГ-ын 2020 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн хуваарь

Болзошгүй үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын удирдамж

Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж /2019/

Монгол Улсын Засгийн газрын 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Онцгой байдлын байгууллагаас сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө

– 2018 онд иж бүрэн болон биелэлтийн шалгалт зохион байгуулах нэгдсэн хуваарь

– 2018 оны аварга шалгаруулах спортын тэмцээний нэгдсэн заавар

– ГУТОТС-ын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

-Гал түймэр унтраах, аврах ангийн алба хаагчдын албаны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Төр захиргааны байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2018-04-09

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2018-03-07

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2017-12-05

Ой хээрийн гал түймэртэй тэмцэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж 

– “Гал түймэр унтраах аврах ангиудын албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” удирдамж

Аюулгүй амьдрах ухаанд -Суралцъя, хэвшүүлье, нөлөөлье!- хүүхдийн гар зураг, эссэ бичлэгийн   уралдааны удирдамж

– ГАР ЗУРАГ, ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ЖУРАМ