Монгол Улсын Шадар сайдын удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамж

Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж /2019/

Монгол Улсын Засгийн газрын 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Онцгой байдлын байгууллагаас сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө

– 2018 онд иж бүрэн болон биелэлтийн шалгалт зохион байгуулах нэгдсэн хуваарь

– 2018 оны аварга шалгаруулах спортын тэмцээний нэгдсэн заавар

– ГУТОТС-ын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

-Гал түймэр унтраах, аврах ангийн алба хаагчдын албаны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Төр захиргааны байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2018-04-09

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2018-03-07

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2017-12-05

Ой хээрийн гал түймэртэй тэмцэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж 

– “Гал түймэр унтраах аврах ангиудын албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” удирдамж

Аюулгүй амьдрах ухаанд -Суралцъя, хэвшүүлье, нөлөөлье!- хүүхдийн гар зураг, эссэ бичлэгийн   уралдааны удирдамж

– ГАР ЗУРАГ, ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ЖУРАМ