2022-2023 оны хичээлийн жилийн бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн элсэлтийн удирдамж

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, албаны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” аяны удирдамж

Худалдаа олон нийт, үзвэр үйлчилгээний барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналтын удирдамж

Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналтын удирдамж

Уул, уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналтын удирдамж

Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж

“Үер уснаас үрсээ хамгаалъя” аяны удирдамж, төлөвлөгөө /2021.08.09/

Аймаг, нийслэлд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон команд штабын сургууль зохион байгуулах хуваарь, төлөвлөгөө /2021.12.30/

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын удирдамж /2021.12.30/

“Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын удирдамж /2021.12.30/

Үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2021.12.30/

Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөрлөгийн удирдамж /2021.12.30/

Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2021.12.30/

Өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх болон зудын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2021.12.30/

Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдал, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний удирдамж /2021.12.30/

Календарчилсан төлөвлөгөө /2022.01.07/

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөөгт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж /2022.01.07/

Их, дээд сургууль, коллеж, ерөнхий боловсролын сургуулиудын оюутан, сурагчдын дотуур байрны гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж /2022.01.07/

Барилгын материал, мод модон эдлэлийн үйлдвэрийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж /2022.01.07/

Орон сууцны барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж /2022.01.07/

Хий цэнэглэх станц, агуулах, автомашин хйигээр цэнэглэх станцын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж /2022.01.07/

Өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх болон зудын аюулаас сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020.12.24/

Шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020.12.24/

Үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020.12.24/

Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх таниулах өдөрлөгийн удирдамж /2020.12.24/

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын удирдамж /2020.12.24/

Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын удирдамж /2020.12.24/

Эрчим хүч, ус дулаан хангамжийн салбарын тогтвортой ажиллагаа, аж, ахуйн нэгж, байгууллага, айл, өрхийн гал түймрийн аюулгүй байдлыг хангуулах нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020.12.24/

“Өвөлжилтйн бэлтгэл ажлыг хангуулах, алба хаагчдын амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах бэлэн байдлыг дээжлүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж

Амны хаалтаа зүүцгээе” аяны удирдамж /2020.04.16/

Ой, хээрийн түймрийн нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж /2020/

Улсын Онцгой комиссын албан даалгавар /2020.02.13/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан даалгавар /2020.03.11/

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит нэгдсэн арга хэмжээ

Монгол Улсын Шадар сайдын удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамж

ОБЕГ-ын 2020 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн хуваарь

Болзошгүй үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын удирдамж

Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж /2019/

Монгол Улсын Засгийн газрын 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Онцгой байдлын байгууллагаас сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө

– 2018 онд иж бүрэн болон биелэлтийн шалгалт зохион байгуулах нэгдсэн хуваарь

– 2018 оны аварга шалгаруулах спортын тэмцээний нэгдсэн заавар

– ГУТОТС-ын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

-Гал түймэр унтраах, аврах ангийн алба хаагчдын албаны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Төр захиргааны байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2018-04-09

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2018-03-07

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2017-12-05

Ой хээрийн гал түймэртэй тэмцэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж 

– “Гал түймэр унтраах аврах ангиудын албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” удирдамж

Аюулгүй амьдрах ухаанд -Суралцъя, хэвшүүлье, нөлөөлье!- хүүхдийн гар зураг, эссэ бичлэгийн   уралдааны удирдамж

– ГАР ЗУРАГ, ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ЖУРАМ