Хууль, Эрх зүй

Онцгой байдлын байгууллагын харьяа нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах аргачлал заавар         Монгол Улсын Батлан хамгаалахын багц хууль ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтүүд Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтүүд  … Үргэлжлүүлж унших Хууль, Эрх зүй