Хууль, Эрх зүй

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын багц хууль ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтүүд ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Орос хэл/ Монгол улсын захиргааны ерөнхий хууль  1. Монгол Улсын үндсэн хууль /6 бүлэг 70 зүйл 1992.01.13/ 2. ТӨРИЙН … Үргэлжлүүлж унших Хууль, Эрх зүй