Бусад мэдээ
Бусад мэдээ
Бусад мэдээ
Бусад мэдээ

Бусад мэдээ

Бусад мэдээ

  • bataa bataa 2022-08-29
    Тэд "АВАРДАГ, ТУСЛАДАГ, ХАМГААЛДАГ"-ЭНЭ ЦАГИЙН БААТРУУД. "Баярлалаа" гэхэд "Зүгээр ээ, бидний үүрэг" гэж хариулдаг Онцгой араншинтай "ОНЦГОЙ ХҮМҮҮС" Та нартаа чин сэтгэлээсээ ТАЛАРХЛАА.... »
  • Б. Шинэчимэг 2022-08-05
    Ид аагим халуун төөнөх наранд арьсаа түлэн хөрслөг бор болтлоо хөлсөө дуслуулан ажиллах ОБ-н аврагчид.Хамгийн гоё зураглал бахархам алба.Жинхэнэ хөлс хүчээ дуслуулан олсон... »

Онцгой мэдээ сонин

Холбоосууд