Хяналтын хуудас батлах тухай /2021.12.08/

Галын хайрцагны стандарт 

Стандарт тотго

Улсын Онцгой комиссын албан даалгавар /2021.03.01/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан даалгавар /2021.03.09/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан даалгаврын мэдээний хүснэгт

Ой, хээрийн түймрийн шинэчилсэн бүртгэлийн загвар

Хяналт, шалгалтын 2021 оны календарчилсан төлөвлөгөө

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит шалгалтууд:

 -Зах худалдааны төвийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт, бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах  төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

-Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж

 -Төрийн захиргааны барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт, бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах  төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

-Уул уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт, бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах  төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

 

-Их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн  барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт, бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах  төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамжит шалгалтууд:

-Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн санал авах байр, хэсгийн хороодын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж

-Зоорийн давхарт үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, хуулийн этгээдийн  барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

-Номын сан, спортын төвүүд, тайчих клуб, караоке, ресторан, паб, сургалтын газар, шөнийн клубын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж

-Эм ханган нийлүүлэх байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

-Хүүхэд, хамгааллын байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтууд

Хадлан, тэжээл бэлтгэх иргэн, хуулийн этгээдийн тээврийн хэрэгсэл, барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамж

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт 2021

Комисс 2021

Тэмдэгтийн хураамж төлөх

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамж, хяналтын хуудас