Улсын Онцгой комиссын албан даалгавар /2020.02.13/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан бичиг /2020.03.12/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан даалгавар /2020.03.11/

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын албан даалгаврын мэдээний хүснэгт

Ой, хээрийн түймрийн шинэчилсэн бүртгэлийн загвар

Хяналт, шалгалтын 2020 оны календарчилсан төлөвлөгөө

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжит шалгалтууд:

 -Худалдаа, олон нийтийн барилга, байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

-Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж

-Үйлдвэр, агуулахын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

Боловсролын байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамжит шалгалтууд:

-Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалдаг борлуулдаг импортлодог аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

-Эрүүл мэндийн байгууллагууд

-УИХ-ын болон орон нутгийн сонгууль явуулах  санал авах байрууд

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтууд:

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хяналт, шалгалт

-Үзвэр, үйлчилгээ, сүм хийдийн барилга, байгууламжууд

Шинэ жилийн арга хэмжээ зохион байгуулах барилга, байгууламжууд

-Худалдаа, олон нийтийн байгууллагад хяналт шалгалт хийх ажлын хэсгийн удирдамж

Боловсролын зураг төсөл хяналт

Боловсролын байгууллагын хяналтын хуудас

Айл өрхийн хяналтын хуудас

Авто үйлчилгээний байгууллагын зураг хяналтын хуудас

Авто үйлчилгээний байгууллагын хяналтын хуудас

Зураг төсөл зөвшилцөхөд бүрдүүлэх

Зураг хяналт 2020

Комисс 2020

Тэмдэгтийн хураамж төлөх

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамж, хяналтын хуудас