DSC3037.jpg

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг №107

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 18:40 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, мягмар гарагийн 17:30 цагаас…

J1A2362.jpg

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №105

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 19:40 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, лхагва гарагийн 17:30 цагаас…

012122122-6ywt8rewccmgj2qsy3oadihi259o2anfl4aua19ax4w-6zvg1hszkx3tv5dyepw9ge9no1wrfxthal6nbnrtkcg.png

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №104

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 18:35 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, лхагва гарагийн 19:05 цагаас…

J1A1264.jpg

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №103

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 18:35 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, лхагва гарагийн 19:05 цагаас…

J1A0447.jpg

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №102

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 18:35 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, лхагва гарагийн 19:05 цагаас…

-байдлын-цаг-101.mp4_snapshot_00.48.304.jpg

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №101

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 18:35 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, лхагва гарагийн 19:05 цагаас…

012122122-6ywt8rewccmgj2qsy3oadihi259o2anfl4aua19ax4w-6zvg1hszkx3tv5dyepw9ge9no1wrfxthal6nbnrtkcg.png

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №100

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 18:35 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, лхагва гарагийн 19:05 цагаас…

012122122-6ywt8rewccmgj2qsy3oadihi259o2anfl4aua19ax4w.png

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №99

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 18:35 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, лхагва гарагийн 19:05 цагаас…

-байдлын-цаг-98.mp4_snapshot_00.48.974.jpg

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №98

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 19:00 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, пүрэв гарагийн 10:35 цагаас…

012122122.png

“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЦАГ” НЭВТРҮҮЛЭГ №97

“Онцгой байдлын цаг” нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд давталттайгаар мягмар гарагийн 18:35 цагаас МҮОНТ-ийн 1 дүгээр сувгаар, лхагва гарагийн 19:05 цагаас…