Иж бүрэн шалгалт зохион байгуулж байна

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах талаарх бодлого, хөтөлбөр, шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны явц, байдал, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын өгсөн…

Мэндчилгээ

2014 оны Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдуулан олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, доктор Владимир Кувшиновоос ирүүлсэн…

Онцгой байдлын албаны санхүүгийн ажилтануудын сургалтыг зохион байгууллаа

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын санхүү, хөрөнгийн үр ашигийг дээшлүүлж, хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтанд тавих дотоод хяналтыг боловсронгуй болгох зорилгоор…